Phúc Phúc Yên lấn sang khu Đông với dự án mới Thủ Đức

05:03 16/11/2019

Phúc Phúc Yên lấn sang khu Đông với dự án mới đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình, Thủ Đức.

Phúc Phúc Yên lấn sang khu Đông với dự án mới đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình, Thủ Đức.